Copyright Robert Cole 2015- No copying or distributing 
World's Most Comprehensive Resource

All Original Work by Robert Cole Created between 1991 and 1995
Using Japanese References only. All histories have been comprehensively
analyzed. This is original and not copy-work. Lineages are independently built

       First: The Five Schools   
          Next:
The8Roads
Japanese study dictates school orderNote: As its use is seen through all aspects of Japanese art and literature (and all sword books), one needs to become accustomed to the chronologies and phonetic order used in Japan. An alphabetic school listing may be found in the Index of Schools & Provinces directly following THE SCHOOLS.

Juyo Bijutsukan 
               Museum


IntroductionGarden of the Iwashimizu Hachiman-Gu
Only Japanese References employed. Lineages are entirely the work of Robert Cole


 
Early:Later:
SANJO
KYO-OMIYA
AYAnoKOJI
AWATAGUCHI
1st Son
2nd Son
3rd Son
4th Son
5th Son
6th Son
  ONIMARU
Gotoba & the ICHIMONJI
Gotoba & the Path of Power
Or: Gotoba & the Ichimonji pdf
RAI - KUNIYUKI - ENJU
RAI NIJI KUNITOSHI
RAI SANJI KUNITOSHI
RYOKAI
RAI KUNITSUGU
NAKAJIMA & KUNISUYE
RAI KUNIMITSU

RYOKAI School
NOBUKUNI
HEIANJO
SANJO

KURAMA SEKI
HASEBE
DARUMA~Histories~
MURAKUMO - The Sword from God
Yorimasa - Innovator of Seppuku
Tokiwa Gozen*
The MINAMOTO
Gotoba & the ICHIMONJI
Godaigo's Dream
Akamatsu
Sengoku*
Shingen
Odani-no-Kata*
Kenshin
Kamikaze - The Divine Wind
Jingo-kogo*
 Tadaoki & Gracia*
*women's stories
 Other subjects

 
Early:Later:
AMATSUMAURA SHIN-DAI
NARA School - AMAKUNI
SENJUIN - YUKINOBU School
RYUMONJI
SENJUIN - SHIGEHIRO
TAIMA
SHIKKAKE


SHIZU
TEGAI - KANENAGA 1
    KANENAGA 2
    KANENAGA 3
SUE-TEGAI
HOSHO
KANABO


 BIZENEarly: KO-BIZEN
TOMONARI
MASATSUNE
NOBUFUSA & the SAMPIRA
TAKATSUNA
NAOMUNE - Root of SABURO
KOKUBUNJI
FUKUOKA ICHIMONJI
    NORIMUNE
    SUKEYUKI
    1st SUKEFUSA
    SUKEYOSHI
    2nd SUKEFUSA
    NOBUFUSA
    MUNEYOSHI
    FUKUOKA - GOBAN
    MOTOCHIKA
KATAYAMA ICHIMONJI
(See BITCHU / SANYODO)
YOSHIOKA ICHIMONJI
SHOCHU ICHIMONJI
HATAKEDA
KO-OSAFUNE Or:Osafunepdf
MITSUTADA
NAGAMITSU
    SANENAGA
    SANEMITSU
KAGEMITSU
    KAGEMITSU School
    Late-KAMAKURA OSAFUNE

Middle:

Later:

SODEN - KANEMITSU
    KANEMITSU School
    ENBUN KANEMITSU
CHOGI (NAGAYOSHI)
NAGASHIGE
KOZORI
    4 Brothers
    TSUNEHIRO
    IYESUKE
    IYEMORI and HO NORIMITSU
    YOSHIMITSU
    HIDEMITSU
    MASAMITSU
SABURO
    WAKE-SHO
    KAWATA-SHO
UGAI
MOTOSHIGE
YOSHII - KAGENORI Group
    NAGANORI Line
OMIYA
NITTA-SHO
OEI MORIMITSU - The Three MITSUs
    YASUMITSU
    SANEMITSU
    MORIKAGE Group
    OEI Community
    TOSHIMITSU
SUE-BIZEN
    KANSHO to BUNMEI
    KATSUMITSU/MUNEMITSU
    NORIMITSU  & YUKIMITSU
    TADAMITSU Group
    SUKESADA and the SENGOKU
    SUE-BIZEN KIYOMITSU

Click on Tabs and Pictures
SAGAMI

Early: KAMAKURA ICHIMONJI
SHINTOGO & Yukimitsu
MASAMUNE - The Ten Students
SADAMUNE - The Three Students
HIROMITSU 
- AKIHIRO
Later SOSHU
MINO
SHIZU
NAOE SHIZU
SANAMI
NARA
     KANETSUNE
     HACHIYA
     TOKUEI
      TOKUIN
ZENJO
     RYOKEN
     MUROYA
     KOYAMA
KINJU
KANESADA
KANEMOTO
AKASAKA SENJUIN
JUMYO
     SHIMIZU
     SAKAKURA
GIFU
YAMASHIRO
YAMATO
KAWACHI
IZUMI
SETTSU

see The Five Schools above

see The Five Schools  above
KAGASHIRO
NAKAJIMA RAI
SHI-TENNO-JI

 
 TOKAIDO    IGA         MUNECHIKA
                        KANEZANE
            ISE         MURAMASA
                        UNRININ - KANENAGA
            OWARI       SHIGAZEKI
                        YAMADA
            MIKAWA      YAKUOJI - NAKAHARA
            TOTOMI      TOMOYASU
                        TAKATENJIN
            SURUGA      SHIMADA
            KAI 
            SAGAMI      see The Five Schools above
            MUSASHI     TAMETSUGU
                        SHIMOHARA - Shitahara

TOSANDO     OMI         MITSUKANE - CHUDO RAI
                        OMI TAKAGI 
                        OMI SHIMOSAKA 
            SHINANO     ZENKOJI 
            KOZUKE      NORISHIGE
            SHIMOTSUKE  TOKUJIRA DEN and HORIKAWA KUNIHIRO
            DEWA        GASSAN
            MUTSU       MOKUSA - Early
                        MOKUSA - KAMAKURA Times 
                        MUTSU GASSAN 
                        MUTSU HOJU 

HOKURIKUDO  WAKASA      FUYUHIRO  - TSUGUHIRO
                        MUNENAGA  
            ECHIZEN     ECHIZEN RAI  
                        KANAZU  
                        CHIYOZURU - Yamato Groups  
                        CHIYOZURU - NORIKAGE - KANENORI  
            KAGA        FUJISHIMA 
                        SANEKAGE 
                           IWAKI-MURA - YUKIMITSU School 
                           HASHIZUME - KAGA AOE 
                           TAIMA ASAKO-MURA 
            NOTO 
            ETCHU       NORISHIGE  
                        GO YOSHIHIRO - See Shingen  
                        KO-ETCHU and KO-UDA   
                        UDA - KUNIFUSA & KUNIMUNE 
                        UDA - KUNIFUSA 2 
                        ETCHU FUJISHIMA - ISHIZUKA - SHIBAHARA 
            ECHIGO      KANRO (MOMOKAWA) 
                        YAMAMURA 

SANINDO     TAMBA       YUKISADA - KUNITOSHI 
            TANGO 
            TAJIMA      HOJOJI - KUNIMITSU
            INABA       KOKAJI KAGENAGA
            HOKI        O-HARA - YASUTSUNA
                        MUNETAKA & MOTOSHIGE 
                        HOKI KOGA - HIROYOSHI Group 
            IZUMO       YOSHII DOEI 
                        YOSHII CHUTEI 
            IWAMI       NAOTSUNA 
                        SADATSUNA School

SANYODO     HARIMA      IYETOKI
                        KUNIYOSHI
                        KANEYOSHI
            MIMASAKA    SANETSUNE - TOMOTAKA
                        MUNEMITSU
            BITCHU      KO-AOE - NORITAKA  
                        KO-AOE - MORITSUGU 
                           TSUNETSUGU School 
                           TSUGUIYE School 
                           SADATSUGU School 
                        CHU-AOE 
                           MORITSUGU Line 
                           MANJUSHO 
                           Orphans & Twilight 
                        SUE-AOE 
                        KATAYAMA ICHIMONJI 
                        BITCHU MIZUTA 
            BINGO       KO-MIHARA & KINASHI 
                        TOMO 
                        ICHIJO 
                        KAI 
                        SHIMBO 
                        GOAMI 
                        SUE-MIHARA 
            AKI SA      KUNIMITSU - YASUYOSHI 
                        OYAMA & AKI-NIO 
            SUWO        KO-NIO
                        SUE-NIO 
            NAGATO      NAGATO SA - YASUYOSHI

NANKAIDO    KII         IRUKA - KUNITSUGU 
            AWAJI 
            AWA         KAIBU
            SANUKI      KIYOFUSA - NARIMUNE
            IYO         KUNIYOSHI
            TOSA        YOSHIMITSU

SAIKAIDO    CHIKUZEN    KO-CHIKUZEN 
                        CHIKUZEN SA 
                           SA YASUYOSHI 
                             CHIKUZEN NOBUKUNI
                        KONGOBYOE 
            CHIKUGO     MIIKE 
                        OISHI SA 
            BUZEN       BUZEN USA & HACHIMAN 
                        BUZEN NOBUKUNI 
                        BUZEN RYOKAI 
            BUNGO       BUNGO HIKOZAN - YUKIHIRA 
                        BUNGO RYOKAI 
                        TSUKUSHI RAI 
                        BUNGO TAKADA 
                        SUE-TAKADA 
            HIZEN       HIRADO SA 
                        OMURA NORISUYE 
            HIGO        HIGO ENJU 
                        SUE-ENJU  
                        HIGO DOTANUKI 
            HYUGA       FURUYA - HORIKAWA KUNIHIRO
            OSUMI       HISAYOSHI
                        SHIGEAKI
                        UJISADA
            SATSUMA     KO-NAMINOHIRA 
                        CHU-NAMINOHIRA 
                        SUE-NAMINOHIRA

  KOTO Appraisal Recap Chart                               Click on Tabs and PicturesIndex of Schools & Provinces

The Smiths - LIST OF SWORDSMITHS - 5000 Smiths

      - An Alphabetical Cross-indexing
Appendices Japanese Time Periods NENGO Historical Events
-MURAKUMO - The Sword from God
-Yorimasa - Innovator of Seppuku
-TOKIYORI's ONIMARU
-Gotoba or GOTOBApdf The Emperor Smith - & the ICHIMONJI
-Gen-Ryaku Kyoto - The players in KAMAKURA Japan
-YURAKU KUNIMITSU
-Ii Naomasa's Rai Tachi
-AME-no-MURAKUMO-no-TSURUGI and the Creation Mystery
-KOGARASUMARU
-YAMATO RYUMON - TOKIWA GOZEN The Lady Eternity
-The IKEDA's O-KANEHIRA
-Yet to be SHIMAZU TADAHISA escapes the wrath of MASAKO
-NAGAKUTE and NOBUO's OKADA-GIRI
-NOBUMASA receives the DAIHANNYA NAGAMITSU
-MASASHIGE releases the field at MINATO-GAWA
-AKECHI  MITSUHIDE's CHIKAKAGE  - Also see History
-ICHIJO-ga-DANI and the ASAKURA Also see: Sengoku
-SHINGEN or KAI-no-KUNI GO pdf survives TEMMOKUZANpdf
-Kenshin rises to oppose the TAKEDA
-MASANORI returns HIMEJI for the AKAMATSU
-The MINAMOTO
-KAMIKAZE The Divine Wind
-JINGO-KOGO and HACHIMAN The God of War
-SHINSOKU and the USA HACHIMAN-GU Shrine
- Tadaoki & Gracia


    - DO NOT ATTEMPT TO CLEAN OR POLISH SWORD BLADES -
- NEVER DISTURB OR REMOVE DARK RUSTING ON SWORD TANGS -

The Always Rule
Do not think you should alter ancient artifacts simply because you own them. You are a temporary custodian. One cannot create history to align with one's notions. Do not violate these things. Like any other antique, Anything you do will lessen the value.

Juyo Museum


Only Japanese References were employed. Lineages herein are entirely independently built, original work